Menu
Your Cart

Phim in chuyển

Phim in chuyển

Tên gọi:

- Phim in chuyển/ Phim in ép chuyển

- Phôi in chuyển/ Phôi in ép chuyển

- Giấy in chuyển/ Giấy in ép chuyển

- Màng in chuyển/ Màng ép chuyển

- Màng pet in chuyển

 

Model: F48x64
1. Tên gọi khác của Màng film in chuyển PET Film in chuyển nhiệt Giấy ép chuyển Màng in chuyển nhiệt Màng ép chuyển Film ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp màng film, sau đó dùng máy ép nóng để mực in nhả từ ..
Model: 75um-100um48cmx64cm
1. Tên gọi khác của Màng film in chuyển PET Film in chuyển nhiệt Giấy ép chuyển Màng in chuyển nhiệt Màng ép chuyển Film ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp màng film, sau đó dùng máy ép nóng để mự..
Model: 38um35cmx1000m
1. Đặc điểm Ngoại quan: Trong suốt hoặc mặt mờ Thân thiện với môi trường 2. Phân loại 2.1 Màng PET in chuyển dạng cuộn với độ dày 38um, 35cm x 1000m có 3 loại: Màng xé nóng ra mặt thông thường dùng cho in chuyển quần áo( Loại A) Màng xé nóng ra mặt thông thường dùng cho in ..
Model: 75-100um65cmx500m
1. Đặc điểm Ngoại quan: Trong suốt hoặc mặt mờ Thân thiện với môi trường 2. Phân loại Màng PET in chuyển dạng cuộn với độ dày 75um,100um,65cm x 500m có 3 loại: Màng xé nóng ra mặt thông thường Màng xé nóng ra mặt thông thường Màng xé nguội ra mặt mờ Màng xé nguội ra mặ..
Đang hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 trang)
0868 969 916
Chat ngay