Menu
Your Cart

Mực In Chuyển Nhiệt

Mực In Chuyển Nhiệt
Model: 0-80,170-250
1. Tên gọi khác của Bột in chuyển Bột in nhiệt Bột in nhiệt chuyển Bột in thăng hoa Bột ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp màng film , sau đó ép nóng để mực in nhả từ giấy nền bắt vào vật liệu. 3. Ứng dụ..
Model: BOTPU
1. Tên gọi khác của Bột In chuyển TPU Bột in nhiệt Bột in nhiệt chuyển Bột in thăng hoa Bột ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp nhựa PET, sau đó ép nóng để mực in nhả từ màng PET bắt vào vật liệu. 3. Ứng d..
Model: HTF-15D
1. Tên gọi khác của In chuyển keo in nhiệt keo in nhiệt khô keo in nhiệt chuyển keo in thăng hoa keo ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp giấy/ màng PET , sau đó ép nóng để mực in nhả từ giấy/ film PET bắt vào ..
Model: HTF-10
1. Tên gọi khác của In chuyển keo in nhiệt keo in nhiệt khô keo in nhiệt chuyển keo in thăng hoa keo ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp giấy nền, sau đó ép nóng để thuốc mực in nhả từ giấy nền bắt vào vật liệ..
Model: HTF-20
1. Tên gọi khác của In chuyển keo in nhiệt keo in nhiệt khô keo in nhiệt chuyển keo in thăng hoa keo ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp giấy nền, sau đó ép nóng để thuốc mực in nhả từ giấy nền bắt vào vật liệ..
Model: HTF-810
1. Tên gọi khác của In chuyển keo in nhiệt keo in nhiệt khô keo in nhiệt chuyển keo in thăng hoa keo ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp giấy/ màng PET , sau đó ép nóng để mực in nhả từ giấy/ film PET bắt vào ..
Model: HTF-902
1. Tên gọi khác của In chuyển keo in nhiệt keo in nhiệt khô keo in nhiệt chuyển keo in thăng hoa keo ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp giấy nền, sau đó ép nóng để thuốc mực in nhả từ giấy nền bắt vào vật liệ..
Model: PP-20
1. Tên gọi khác của In chuyển keo in nhiệt keo in nhiệt khô keo in nhiệt chuyển keo in thăng hoa keo ép chuyển 2. Nguyên tắc chung In chuyển là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung gian qua một lớp giấy nền, sau đó ép nóng để thuốc mực in nhả từ giấy nền bắt vào vật liệ..
Model: I10-01,02,03...
1. Tên gọi khác Mực In Da thật 2. Mô tả sản phẩm Ngoại quan: . . . . .Màu đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, bạc, đồng... Hàm lượng rắn: . . . . . . . 55% ± 1; Độ nhớt:. . . . . . . . . . 80.000-100000CPS; PH giá trị: . . . . . . . . . 7 ± 1   Khả năng tương thích: có thể tan tr..
Model: I-01,02,03...
1. Tên gọi khác Mực In Chuyển Nhiệt 2. Mô tả sản phẩm Ngoại quan: . . . . .Màu đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, bạc, đồng... Hàm lượng rắn: . . . . . . . 55% ± 1; Độ nhớt:. . . . . . . . . . 80.000-100000CPS; PH giá trị: . . . . . . . . . 7 ± 1   Khả năng tương thích: có thể t..
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 trang)
0868 969 916
Chat ngay